skip to Main Content

Vi är inte störst, minst, billigast eller dyrast.
Vi uppfyller våra kunders krav och förväntningar och vi gör det med högsta kvalitet.
Vår ambition är att våra kunder skall komma tillbaka till oss år efter år, tack vare vår kompetens och bra genomförande. Men absolut viktigast, vi ser till att du kommer hem hel!

Lena Jonsson, VD WermKon AB

nyhetsknapp4
wermkon mobilfront
nyhetsknapp4
Back To Top