skip to Main Content

Vi har kunskap inom 3D-projektering från flera år tillbaka. Våra projektörer arbetar med att ta fram förfrågnings-, projekterings- och montageunderlag för rörinstallationer.
Det innebär att vi arbetar med att ta fram flödesscheman, utrustningslistor, layouter, kalkyler m.m.

Vi jobbar med PDMS/E3D och den styrande lagen
för tryckkärlsdirektiv PED tillhör standarden.

Back To Top