skip to Main Content

Affärsidé

WermKon erbjuder privata, statliga och kommunala aktörer kvalificerade konsulter inom HSE, Projektledning, Projektkoordinering och Utbildning.   

WermKon erbjuder ett helhetskoncept från förstudier, upphandlingar och riskanalyser till montage och slutdokumentation som uppfyller alla lagkrav och bidrar till en hållbar utveckling.

Vision

WermKon skall vara marknadsledande konsult inom HSE och Projektledning i Sverige, finnas i hela världen, vara kända för hög kompetens och digitala helhetslösningar som effektiviserar miljö- och säkerhetsarbetet för koncernens kunder. Alltid med hållbar utveckling i fokus.

Back To Top