skip to Main Content
HSE

WermKons HSE-konsulter frigör tid för dig som kund
Våra HSE-konsulter tar helhetsansvar för säkerhet och arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Vi förser projektet/montaget med säkerhet, kvalitet och arbetsmiljöbevakning. Vi är närvarande i projektets alla faser. Från planering till montage samt uppföljning och dokumentation enligt alla lagkrav. Därefter erbjuder vi löpande utbildningar. Vi jobbar ständigt för att hålla oss i framkant inom hälso-, säkerhets- och miljöfrågor för att du som kund ska få bästa möjliga stöd för att säkerställa en trygg arbetsplats.

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskanalys
  • Kontroll av underleverantörer
  • Lyftplaner
  • mm

Vi har BAS-U kompetens och ser därmed till att allt arbete på byggarbetsplatsen utförs på ett säkert sätt. WermKon erbjuder allt från byggarbetssamordnare för planering och projektering till att medverka även vid utförande.

REFERENSPROJEKT

YARA, Köping

I Köping var kunden kraftigt försenad med uppstart av projekt men hade inte kapacitet att ta hand om säkerhetsarbetet på egen hand vilket ledde till risk för ytterligare försenad byggstart.  Samarbete med WermKon ledde till att bygget kom igång och med full kontroll över säkerhet och arbetsmiljön. Resultatet är över 100 000 h utan säkerhetsrelaterade incidenter.

NCC, Branäs

WermKon frigjorde tid för kunden som upplevde att säkerhetsarbetet tog tid och blev därmed nedprioriterat. WermKon tog ansvaret för säkerheten och arbetsmiljön på byggarbetsplatsen och kunden kunde därmed fokusera helt och hållet på  bygget och att bli klara i tid.

Back To Top