skip to Main Content

Vi brukar säga att vi skall vara lätta att ha att göra med, att vi står för det vi gör, håller det vi lovar och lovar inget vi inte kan hålla.

I WermKon strävar vi efter en kultur som bygger på transparens, yrkesstolthet och arbetsglädje. Vi kallar det WermKonAndan, som vi värnar om både internt och mot dig som kund, där vi fokuserar på samarbete som bygger på förtroende och lojalitet och där man kan vara sig själv. Vi fokuserar på lösningar och att göra det möjligt. Vi vågar lova dig som kund hög kvalitet och professionalitet.

Företaget bildades i januari 2015 i Karlstad men vår erfarenhet sträcker sig från mitten av 1990-talet. Våra kunder finns hos privata, kommunala och statliga aktörer.

Varför WermKon? Vår starka övertygelse är att vi frigör tid för dig som kund. Tid som du kan lägga på det du är bäst på och låta oss göra det vi är bäst på; garantera en säker arbetsplats och en arbetsmiljö som uppfyller alla lagkrav och se till att alla kommer hem hela. Eller agera projektledare, koordinera flöden och bidra till ökad effektivitet i din verksamhet.

Kvalitets- och miljöpolicy
WermKon AB

WermKon AB är specialister inom HSE – Hälsa, Säkerhet och Miljö, Utbildning och Projektkoordinering.

Miljö- och kvalitetsledningssystemen är vår grund som:

  • Verkar för en hållbar utveckling genom att vi erbjuder tjänster som bidrar till miljöhänsyn i kundens projekt, samt skyddar miljön.
  • Säkerställer att våra tjänster har den kvalitet som kunder och marknaden är nöjda med.
  • Medvetandegör miljö- och kvalitetsfrågor hos vår personal så att ständiga förbättringar görs, och att lagar och andra bindande krav följs.
  • Utgör basen i samarbetet med våra leverantörer för att säkerställa och förbättra vår prestanda inom miljö och kvalitet.
  • Arbetar aktivt med att förbättra vår miljöprestanda inom transporter.

Karlstad 2019-03-20 
Lena Jonsson
VD

Om-Wermkon
Back To Top