skip to Main Content

Våra koordinatorer och HES-koordinatorer utför många olika typer av arbetsuppgifter.
Vi kan ansvara både för ett helt flöde eller vara specialicerade på ett fåtal uppgifter.

Vi försöker alltid uppfylla dina krav som kund genom ett gott samarbete, serviceintresse, sinne för detaljer, ordning och struktur.

Wermkon-koordinator
Back To Top