skip to Main Content

I WermKon är vi specialister på projekt och utbildning inom HES
– Health, Environment & Security, koordinering av projekt
och 3D-projektering.

Företaget bildades i januari 2015 i Karlstad men vår erfarenhet sträcker sig från mitten av 1990-talet. Våra kunder finns hos privata, kommunala och statliga aktörer.

Genom hög kompetens och lång erfarenhet ska WermKon bidra till en hållbar utveckling inom industrin med hög kundnöjdhet i fokus.

Om-Wermkon

VI PÅ WERMKON

Christian Weitzel

Koordinator
Utbildad Teknikprogrammet.
Erfarenhet från stora projekt.

Hanna Söreklint

Intern administratör/HR
Utbildad i Arbetsvetenskap och Projektledning Magisterexamen, Karlstad Universitet. HES-koordinator, riskanalyser, säkerhetsronder mm.
Erfarenhet från stora projekt.

Helen Lindberg

HES Officer
HES-koordinator,riskanalyser, konflikthantering, uppföljningsrutiner, säkerhetsronder. Erfarenhet från stora projekt.

Johan Eliasson

HES Officer
Utbildad Sjökaptensprogrammet Chalmers TH
HES-koordinator, riskanalyser, säkerhetsronder mm
Mångårig erfarenhet från stora projekt, främst internationellt.

 

Johan Nilsson

Johan Nilsson

HES Officer
Utbildad Civilingenjör med Kemiekonomisk inriktning.
25 års erfarenhet som projektledare inom kemiindustrin, HES och utredningar.
Övergripande projektstyrning. Upprättar tidsplaner, kalkyl/budget, riskanalyser och avtal mm. Erfarenhet av utlands- och stora projekt.

Karin Landén

Intern administratör/HR
Utbildad ekonom och pedagog. 18 års erfarenhet från finansbranschen inkl ledarskap, personal, rådgivning samt finansiell analys. 

Lena Jonnson

Ägare/Koordinator
Utbildad IHM Business School Certifierad Projektledare samt Högskoleingenjör Bygg med data och ekonomi.
25 års erfarenhet som projektingenjör och projektledare inom bas -, process – och papper/massa industrin. Övergripande projektstyrning.
Erfarenhet av utlands- och stora projekt.

Maria Andersson

Koordinator
Riskanalyser, konflikthantering, uppföljningsrutiner och arbetsmiljö. Erfarenhet från stora projekt.

Marinette Wärme

Koordinator
Erfarenhet som inköpare, transportledare, logistik och administration. Erfarenhet från stora projekt.

Mikaella Falck

HES Officer
HES-koordinator, riskanalyser, konflikthantering, uppföljningsrutiner, säkerhetsronder. Erfarenhet från stora projekt.

 

Rebecka Radevik

Koordinator
Utbildad Naturvetenskaplig linje. Samordning av utbildning. Erfarenhet från stora projekt.

 

Simon Duvevik

HES Officer
Utbildad inom Miljö och Säkerhet Kandidatexamen, Karlstad Universitet. HES-koordinator, riskanalyser, säkerhetsronder mm. Erfarenhet från stora projekt.

 

Thomas Andersson

HES Officer och Utbildning
HES-koordinator, riskanalyser, konflikthantering, uppföljningsrutiner, säkerhetsronder, utbildningar. Affärsområdeschef HES.

 

Thomas Thalin

3D Projektör
Anläggningsingenjör med 15 års erfarenhet av PDMS-konstruktion inom anläggning. Erfarenhet av utlandsprojekt därav ett antal år inom Norsk oljeindustri. Övergripande projektstyrnig. Arbetar främst med PDMS och eller E3D.

Torbjörn Askernäs

HES Officer
HES-koordinator. 30 års erfarenhet inom skydd, säkerhet och arbetsledning. Riskanalyser, konflikthantering, upprättar tidsplaner, uppföljningsrutiner, avtal mm. Erfarenhet från stora projekt.

 

Back To Top